Rahim ağzı kanseri
Jinekolojik Kanser

Rahim ağzı kanseri

Jinekolojik Kanser Rahim Kanseri (Endometrial Kanser) Yumurtalık kanseri Vulval Kanser Vulval İntraepitelyal Neoplazi Servikal Tarama (Smear Testi) Kolposkopi ve Servikal Tedaviler

Serviksi oluşturan hücreler anormal şekilde çoğalırsa, rahim ağzı kanseri (rahim ağzının kanseri) gelişir.

Rahim ağzı kanseri

 • Rahim ağzı kanseri nedir?
 • Rahim ağzı kanseri belirtileri
 • Rahim ağzı kanseri nasıl teşhis edilir?
 • Rahim ağzı kanseri tedavisi
 • Rahim ağzı kanseri prognozu
 • Rahim ağzı kanserine ne sebep olur?
 • Rahim ağzı kanserinin önlenmesi

Rahim ağzı kanseri nedir?

Rahim ağzı kanseri nedir?

Rahim ağzı, rahiminizin (uterus) alt kısmıdır ve vajinanızın üst kısmına kadar uzanır. Rahim boynuna sıklıkla rahim boynu denir. Rahim ağzı yüzeyiniz cilt benzeri hücrelerle kaplıdır. Ayrıca mukus yapan rahim ağzı kanalının astarında da küçük bezler vardır.

Rahim ağzı kanserinden şüpheleniliyorsa, genellikle kolposkopi için yönlendirilirsiniz. Bu, rahim ağzının daha ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayan bir prosedürdür. Bu test için vajinaya yavaşça bir spekulum yerleştirilir, böylece serviks görülebilir. Doktor rahim ağzına daha detaylı bakmak için bir büyüteç (kolposkop) kullanır. Test yaklaşık 15 dakika sürer. Kolposkopi sırasında rahim ağzından küçük bir doku parçası (biyopsi) almak normaldir. Biyopsi örneği daha sonra kanser hücrelerini aramak için mikroskop altında incelenir. Kolposkopi ve Servikal Tedaviler adlı ayrı bir kitapçığa bakınız.

Kapsam ve yayılmanın değerlendirilmesi

Rahim ağzı kanseri olduğu tespit edilirse kanserin yayılıp yayılmadığını değerlendirmek için başka testler önerilebilir. Örneğin, bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması, göğüs röntgeni, ultrason taraması, kan testleri veya diğer testler. Bu değerlendirmeye kanserin evrelemesi denir. Evrelemenin amacı;

 • Tümörün ne kadar büyüdüğü ve mesane ya da sırt geçidi (rektum) gibi yakındaki diğer yapılara dönüşüp büyemediği.
 • Kanserin yerel lenf bezlerine (düğümler) yayılıp yayılmadığı.
 • Kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığı (metastaz).

Tam olarak hangi testlerin yapılması gerektiği ilk değerlendirmeye ve biyopsi sonuçlarına bağlıdır. Örneğin, biyopsi, kanserin çok erken bir aşamada olduğunu ve sadece rahim ağzının yüzey hücrelerinde kaldığını gösterebilir. Bu yayılma olasılığı düşüktür ve başka birçok teste ihtiyacınız olmayabilir. Bununla birlikte, kanser daha gelişmiş görünüyorsa ve yayılma olasılığı varsa, o zaman bir dizi test gerekebilir.

Kanserin evresini bulmak, doktorların en iyi tedavi seçenekleri hakkında tavsiyelerde bulunmasına yardımcı olur. Ayrıca, makul bir görünüm göstergesidir (prognoz).

Ayrıntılar için Kanser Aşamaları adlı ayrı kitapçığa bakınız.

Rahim ağzı kanseri tedavisi

Rahim ağzı kanseri yasağı ne yapıyor?

Dikkate alınabilecek tedavi seçenekleri arasında cerrahi, radyoterapi, kemoterapi veya bu tedavilerin bir kombinasyonu sayılabilir. Her vaka için önerilen tedavi çeşitli faktörlere bağlıdır. Örneğin, kanserin evresi (ilk (birincil) kanser tümörünün ne kadar büyük olduğu ve yayılıp yayılmadığı), genel sağlığınız ve ayrıca çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız.

Davanızı bilen bir uzmanla tam bir tartışma yapmanız gerekir. Onlar hakkında bilgi verebileceklerdir:

 • Artılar ve eksiler.
 • Muhtemelen başarı oranı.
 • Olası yan etkilerin detayları.
 • Kanser türünüz ve evresiniz için çeşitli olası tedavi seçenekleri.

Ayrıca uzmanınızla tedavinin amaçlarını da tartışmalısınız. Örneğin:

 • Bazı durumlarda, tedavi kanseri tedavi etmeyi amaçlar. Bazı servikal kanserler, özellikle hastalığın erken evrelerinde tedavi edilirlerse tedavi edilebilir. (Doktorlar tedavi kelimesi yerine remisyon kelimesini kullanma eğilimindedir. Remisyon, tedaviyi takiben kanser kanıtı olmadığı anlamına gelir. Bu yüzden doktorlar bazen tedavi kelimesini kullanmakta isteksizdirler.)
 • Bazı durumlarda, tedavi kanseri kontrol etmeyi amaçlar. Eğer bir tedavi gerçekçi değilse, tedavi ile kanserin büyümesini veya yayılmasını sınırlandırmak, böylece daha az hızlı ilerlemesini sağlamak mümkündür. Bu sizi bir süre belirtilerden uzak tutabilir.
 • Bazı durumlarda, tedavi semptomları hafifletmeyi amaçlar. Örneğin, bir kanser gelişmişse ağrı veya diğer semptomlardan uzak durmanıza yardımcı olmak için ağrı kesiciler veya diğer tedaviler gibi tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bazı tedaviler, ağrı gibi semptomları kolaylaştırabilen bir kanserin boyutunu azaltmak için kullanılabilir.

cerrahlık

Rahim boynunu (rahim ağzı) ve rahim boynunu (rahim) çıkarmak için yapılan bir işlem (rahim ağzı) yaygın bir tedavi yöntemidir. Kanser erken aşamada ise ve yayılmadıysa, tek başına ameliyat küratif olabilir. Bazı durumlarda, çok erken evre kanserde, kanserden etkilenen serviksin bir kısmını tüm uterusu çıkarmadan çıkarmak mümkün olabilir. Bu, kendi çocuğunuzu edinme şansınız hala olabileceği anlamına gelir.

Kanser vücudun diğer bölgelerine yayılmışsa, genellikle başka tedavilere ek olarak, cerrahi müdahale hala tavsiye edilebilir. Örneğin, kanserin yakındaki diğer yapılara yayıldığı bazı durumlarda, kapsamlı cerrahi bir seçenek olabilir. Bu sadece serviksi ve uterusu değil aynı zamanda mesane ve / veya bağırsak gibi etkilenmiş olabilecek yapıları da çıkarmak olabilir.

Kanser ilerletilse ve tedavisi mümkün olmasa bile, bazı cerrahi tekniklerin semptomları hafifletmek için bir yeri olabilir. Örneğin, kanserin yayılmasının neden olduğu bağırsak veya idrar yollarının tıkanmasını gidermek için.

Radyoterapi

Radyoterapi, kanserli dokuya odaklanmış, yüksek enerjili radyasyon ışını kullanan bir tedavidir. Bu, kanser hücrelerini öldürür veya kanser hücrelerinin çoğalmasını önler. Daha fazla ayrıntı için Radyoterapi adı verilen ayrı broşüre bakınız. Radyoterapi tek başına erken evre rahim ağzı kanseri için iyileştirici olabilir ve cerrahiye alternatif olabilir. Daha gelişmiş kanserler için diğer tedavilere ek olarak radyoterapi önerilebilir.

Rahim ağzı kanseri için iki tip radyoterapi kullanılır - dış ve iç. Çoğu durumda iki tür de kullanılır:

 • Dış radyoterapi. Radyasyon bir makinedeki kanseri hedef alıyor. (Bu, birçok kanser türü için kullanılan yaygın radyoterapi türüdür.)
 • Dahili radyoterapi (brakiterapi). Bu tedavi, kısa bir süre için kanserli tümörün yanına (vajinada) küçük bir radyoaktif implant yerleştirmeyi içerir.

Kanser ilerletilse ve tedavisi mümkün olmasa bile, radyoterapinin semptomları hafifletmek için bir yeri olabilir. Örneğin, radyoterapi, vücudun diğer bölümlerinde gelişen ve ağrıya neden olan ikincil tümörleri küçültmek için kullanılabilir.

Kemoterapi

Bu, kanser hücrelerini öldüren veya çoğalmasını önleyen anti-kanser ilaçları kullanan bir tedavidir. Daha fazla ayrıntı için Kemoterapi adlı ayrı broşüre bakınız. Bazı durumlarda radyoterapi veya ameliyatın yanı sıra kemoterapi de verilebilir.

Rahim ağzı kanseri prognozu

Görünüm (prognoz), en iyisi, kanserin rahim boynu (serviks) ile sınırlı kaldığı ve yayılmadığı durumlarda teşhis edilir. Bu durumda tedavi, 10 kişiden en az 8-9 kadın için iyi bir tedavi şansı verir. Kanser yayıldığı zaman teşhis edilen kadınlar için, bir tedavi daha az muhtemel ancak yine de mümkündür. Bir tedavi mümkün olmasa bile, tedavi sıklıkla kanserin ilerlemesini yavaşlatabilir. Genç yaşta tanı konulan kadınlarda prognoz genellikle çok iyidir. 40 yaşın altındaki 10 kadından 9'u, 80 yaş ve üzerindeki kadınların yaklaşık dörtte birine kıyasla, teşhis sonrasında en az beş yıl hayatta kalır.

Kanser tedavisi gelişmekte olan bir ilaç alanıdır. Yeni tedaviler geliştirilmeye devam edilmektedir ve yukarıdaki görünümle ilgili bilgiler çok geneldir. Davanızı bilen uzman, kendi görüşünüz ve kanser türünüz ve evrenizin tedaviye ne kadar iyi yanıt verebileceği hakkında daha doğru bilgi verebilir.

Rahim ağzı kanserine ne sebep olur?

Kanserli bir tümör bir hücreden başlar. Bir şeyin hücrede belirli genlere zarar verdiği veya değiştirdiği düşünülmektedir. Bu, hücreyi çok anormal yapar ve kontrolden çıkarır. Daha fazla ayrıntı için Kanser Nedenleri adlı ayrı bir kitapçığa bakınız.

Rahim ağzı kanseri durumunda, kanser zaten anormal olan bir hücreden gelişir - yukarıya bakınız. Çoğu durumda, anormal hücreler, anormal hücrelerden birinin kanserli hale gelmesinden ve kontrolden çıkmadan kanserli bir tümör halinde çoğalmaya başlamasından önce yıllarca mevcuttur.

Servikal hücrelerin kanser öncesi başlangıç ​​anormalliği genellikle insan papilloma virüsü (HPV) ile yapılan önceki bir enfeksiyondan kaynaklanır. Bu virüs rahim ağzı kanseri olan 100 kadından 99'unda bulunur.

HPV ve rahim ağzı kanseri

Çok sayıda HPV suşu vardır. İki tip, HPV 16 ve 18, çoğu rahim ağzı kanseri vakasının gelişiminde rol oynar. (Not: HPV'nin diğer bazı suşları ortak siğiller ve verrucalara neden olur. Bu HPV suşları rahim ağzı kanseri ile ilişkili değildir.)

Rahim ağzı kanseri ile ilişkili HPV suşları hemen hemen her zaman enfekte bir kişiyle seks yaparak geçer. Bu HPV suşlarından biri ile enfeksiyon, genellikle semptomlara neden olmaz. Öyleyse, kendinizle ya da seks yaptığınız kişide HPV'nin bu türlerinden birinin bulaştığını söyleyemezsiniz. Ne kadar çok cinsel partneriniz varsa, HPV ile enfekte olma şansınız o kadar artar ve bu nedenle rahim ağzı kanseri riski de artar.

Bazı kadınlarda, rahim ağzı kanseri ile ilişkili HPV suşları rahim boynundaki hücreleri (rahim ağzını) etkiler. Bu onları daha sonra (genellikle yıllar sonra) kanserli hücrelere dönüştürebilecekleri anormal olma ihtimalini arttırır. Not: İki yıl içinde, HPV ile bulaşan 10 enfeksiyondan 9'u vücuttan tamamen kurtulacaktır. Bu, bu HPV suşları ile enfekte olmuş kadınların çoğunun kanser geliştirmediği anlamına gelir.

HPV aşısı, İngiltere'de 12 yaşından büyük kızlar için uygulanmıştır. Çalışmalar, HPV aşısının rahim ağzı kanserinin gelişmesini önlemede çok etkili olduğunu göstermiştir. Aşı, gençken, cinsel olarak aktif olmadan önce, yetişkinlere ne zaman verildiğine kıyasla aşı verilenlere daha iyi çalıştığı gösterilmiştir. Ancak, HPV aşısı olmuş olsanız bile, şart servikal tarama için katılmak. Bunun nedeni, aşının rahim ağzı kanserine karşı tam bir koruma sağlamayacağındandır.

Daha fazla ayrıntı için Human Papillomavirus Immunization (HPV) adlı ayrı broşüre bakın.

Diğer faktörler

Rahim ağzı kanseri riskini artıran diğer faktörler şunlardır:

 • Sigara içmek. Sigaradaki kimyasallar kan dolaşımında taşınır ve vücuttaki hücreleri etkileyebilir. Sigara içenler, sigara içmeyenlere göre rahim ağzı kanseri geliştirmeye göre 2 kat daha fazladır. Özellikle sigara içiyorsanız ve HPV enfeksiyonu varsa, risk daha fazladır.
 • Zayıf bir bağışıklık sistemi. Örneğin, AIDS'li veya immünosupresif ilaç kullanan kişilerde yüksek risk vardır. (Bağışıklık sisteminiz tam olarak çalışmıyorsa, HPV enfeksiyonu ve anormal hücrelerle daha az başa çıkabilirsiniz ve daha fazla rahim ağzı kanseri riski taşıyorsunuz.)
 • Kombine oral kontraseptif (COC) hap - aynı zamanda 'hap' olarak da bilinir - hap beş yıldan fazla kullanılırsa, rahim ağzı kanseri riski biraz artar.

Rahim ağzı kanserinin önlenmesi

Rahim ağzı kanseri vakalarının çoğu rahim ağzı tarama programında zaten önlenmiştir. Bu programda, risk altındaki yaş kategorisindeki kadınlar düzenli yayma testlerine tabi tutulur. Bu test, hücrelerde kansere dönüşebilecek erken değişiklikler arar. Erken değişiklikler kansere doğru ilerliyor gözüküyorsa, rahim ağzı kanseri gelişimini durdurmak için tedaviniz olabilir. Servikal Tarama (Servikal Smear Testi) adlı ayrı bir kitapçığa bakınız.

Yukarıda olduğu gibi, HPV bağışıklık kazandırma programının birçok rahim ağzı kanseri vakasını önleyeceği umulmaktadır.

HIV Viread için Tenofovir

Akdeniz diyeti